Mars Akrep Burcunda

Mücadele gezegeni Akrep’e geçerek bizi daha kararlı ve odaklı hale getiriyor
Birkaç gün önce, 19 Kasım’da mücadele ve savaş gezegeni Mars, kendi yöneticisi olduğu Akrep burcuna ilerledi. Mars bu burçta çok güçlüdür ve kararlılık, güç ve dayanıklılık işaretidir. Mars gece gezegeni olduğu için, Akrep’in dişi ve sabit doğasında çok daha odaklı ve soğukkanlı olabilir. Akrep burcu özellikle ortaklı konuları, paylaşımlı işleri, gerek finansal gerekse psikolojik açıdan müdahil olabilme gücünü açıkladığı için, 3 Ocak’a kadar geçecek sürede, duygusal açıdan daha rahat konsantre olabilir, tutku ve derinlikle hareket edebiliriz. Akrep burcu haritanızda hangi evde yer alıyor ? Bu evin konularında kararlılık, mücadele ve odaklanan bir enerji ile karşı karşıya kalacağız.

Yükselen burcunuza göre Mars’ın bu transiti, Yükseleni Koç olanlar için bu dönemde ortaklı ve riskli işlere girişme, eşinizin, ortağınızın maddi konularına odaklanma, miras, borç alacak gibi finansal işlerle uğraşma, aynı zamanda kimi zaman operasyonlar, riskli uğraşlar ve endişeler anlamına gelebilir. Parasal işlerde kendi payınızı daha fazla elde etme isteği içinde olabilirsiniz. Yükselen Boğa’lar bu dönemde evlilik, ortaklıklar, mahkemeler, karşıtlık ve açık düşmanlık içeren durumlarda daha dikkatli davranmalılar. İş hayatında ortaklı işler, görüşmeler hız kazanabilir. Ancak ilişkilerde sürügelen bir huzursuzluk var ise, bu dönemde karşıtlıklar daha belirgin hal almaya başlayabilir. Ortaklı işlere daha çok özen gösterilmelidir. Yükselen İkizler açısından bu dönemde iş yükü ve çalışma ortamının getirdiği koşullar daha yorucu hale gelebilir. Aşırı çalışma ve artan stres sağlığı zorlayabilir. Genel olarak bu dönemde hizmet ve iş ortamında daha fazla uğraş söz konusu. Hastalıklar var ise güç kazanabilir. Yükselen Yengeç’ler bu dönemde aşk hayatında daha tutkulu ve derin olma eğilimindeler. Aşkta kıskançlık tartışma yaratabilir. Bu dönemde çocuklarla ilgili uğraşlar ya da yaratıcı konulara, hobilere, zevklere zaman ayırma daha sık gündeme gelebilir. Zevklerde aşırılıklara gitme eğilimi de artabilir. Yükselen Aslan’lar için bu dönemde evde daha fazla zaman geçirme ve ailevi konulara, toprak ya da gayrimenkulle ilgili işlere odaklanma gündeme gelebilir. İş açısından dip noktadan geçilmekte. Evdeki işler, evde güvenlik konusu da sizi yakın çevrenize daha çok bağlayabilir. Yükselen Başak’lar bu dönemde zihinsel açıdan daha odaklı olabilirler. Görüşmeler, ziyaretler, yakın çevrede kardeşler ya da komşularla ilişkilerde yoğunluk, ortaklı durumlar ya da kendi payınızı alma konusu öne çıkabilir. Sözlerde ve yazılarınızda daha kararlı ve mücadeleci bir tavır içinde olabilirsiniz.

Yükselen Terazi’ler için harcamalar artabileceği gibi, ortaklı kazançlara odaklanma ve kendi payını öne çıkarma öne çıkmakta. Bu dönemde iş hayatında, özellikle ortaklı işlerde daha kararlı ve istekli olmak söz konusu. Ancak iş ve diğer masraflar için harcamaları da iyi kontrol etmek gerekebilir. Yükselen Akrep’ler doğal olarak bu dönemde çok daha güçlü, kararlı ve odaklı olabilirler. İstek ve niyetler yönünde yeni adımlar ve başlangıçlar var. Şahsi alanda, sağlıkta fiziksel açıdan kendini güçlendirme kolaylaşmakta. Kas ve güçle ilgili konular öne çıkarken, kimi zaman fiziksel riskler de gündeme gelebilir. Yükselen Yay’lar bu dönemde gizli kalan şeylere, kontrol etmekte zorlandıkları dürtülere özellkle dikkat etmeliler. Kıskançlık ya da ortaklı bir konu yüzünden kendilerini zorda bulabilirler. Gizli düşmanlıklar söz konusu. Böyle bir dönemde sonunu göremedikleri konulara çok fazla bulaşmamalı ve akılcı olmaya gayret etmeliler. Yükselen Oğlak’lar için gruplar içinde ve iş hayatında daha fazla gayret, çaba ve odaklanma söz konusu. Arkadaşlıklar içinde bazı huzursuzluklar olabilir ya da ortak bir amaç için daha fazla mücadele söz konusu olabilir. Gelecek beklentilerinde değişime gidebilecekleri bir dönemdeler. Yükselen Saka’lar için iş hayatında ve toplumun önünde çok daha mücadeleci ve gayretli olabilecekleri bir dönemdeler. İş hayatında kararlılık gerekiyor. Ortaklı bir konuda çaba göstermek gerekebilir. Mesleki işler, sorumluluklar çaba ve kararlılık gerektirebilir. Yükselen Balık’lar kendi inanç ve düşüncelerinde daha kararlı olabilirler. Bir fikri yaymak konusunda iddialı olabilirler. Yabancılar, medyaya ya da akademik konulara ait uğraşlar yüzünden daha kararlı ve soğukkanlı olmak gerekebilir. Uzaklarla ilgili işler, uzaktakilerle ilgili durumlar odaklanma gerektirebilir.

Kynk:milliyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir